Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

График за провеждане на учебните занимания за учебната 2021/22 година


Разписание на учебните часове за учебната 2021- 2022 година

Първата учебна седмица е от 13.09.21г до 19.09.21г. Всеки клас започва в посочения в графика ден.

 

 1-ви учебен ден

Класове с преподавател Веселина    Семерджиева

Класове с преподавател Мариана     Начева

Понеделник

13.09.2021г.

16:00- 18:15- Трети Г клас

18:20- 20:20- Четвърти Г клас


 

Вторник

14.09.2021г.

16:00- 18:00- Втори В клас 

18:05- 20:00- Първи В клас


16:30 –19:30- Пети В клас

Сряда

15.09.2021г.

16:00- 17:50- онлайн Втори клас

18:00- 20:00- онлайн Трети клас


16:30- 19:30- онлайн Пети Г клас

Четвъртък

16.09.2021г.

16:00- 18:00- Четвърти В клас

18:05- 20:00- Първи Г клас

16:45-18:15 – Единадесети клас  

18:30-20:00 – онлайн Дванадесети клас 

Петък

17.09.2021г.

16:00- 18:20Трети В клас

18:30- 20:00- онлайн Четвърти клас


 

 

Събота

18.09.2021г.

9:10- 11:10- Първи А клас

11:30- 13:30- Втори А клас

13:40- 16:00- Трети А клас

16:15- 18:15- Четвърти А клас


9:00 -12:00- Пети А

12:05 -15:05 –Шести А

15:10 -18:10 –Седми А клас

18:15 -19:45 – Осми клас

Неделя

19.09.2021г.

9:10- 11:10- Първи Б клас

11:30- 13:30- Четвърти Б клас

13:40- 15:40 – Втори Б клас  

15:50- 18:10- Трети Б клас

9:00 -11:15 – Девети клас

11:25 -13:40 – Десети клас 

13:50 -16:50 – Шести Б клас

17:00 -20:00 – Седми Б клас