Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Контакти

Българско школо ,,Васил Левски''

Unit 2 New England Industrial Estate,

Gascoigne Road,

Barking, Essex

IG11 7NZ


Директор: Милена Везенкова
 
milenavezenkova@gmail.com
Тел: 0785 212 5275Преподавател 1 - 4 клас и ръководител: Веселина Семерджиева
 onlinevesi@gmail.com


Преподавател 1- 3 клас: Жасмина Кунтова

zhasmina.bgshkolo.teacher@gmail.comПреподавател 5 - 12 клас: Мариана Начева  nachevambgshkolo@gmail.com


Преподавател 5 - 8 клас: Ани Емилова 

ani.emilova10@gmail.com