Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

ЗА НАС. Кои сме ние и какво да очаквате от нас.

- Първият звънец в Българско школо "Васил Левски" удари на 18 Януари 2009г, като в началото започнахме с 20 деца, а днес в нашeто  училище се обучават повече от  400 българчета.

- Българско школо "Васил Левски" е вписано в "Списък на българските неделни училища в чужбина", утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката . За учебната 2018/19 година е вписано под номер 16 в регистъра на неделните училища.

- Училището е лицензирано и отличено от МОН, като едно от най-добрите български училища в чужбина.

- Работим по програми и учебници одобрени и препоръчани от МОН.

- Училището се подпомага и регулира от МОН чрез новото ПМС 90 от 29 май 2018г.

 - В края на учебната година, всеки ученик посещавал редовно учебните занятия, получава свидетелство за завършени брой учебни часове по изучаваните предмети за съответен клас. Копие от свидетелството се предоставя и на МОН.

- Нашите учители са дипломирани педагози с опит в сферата на образованието.

- При нас децата учат български език и литература, история и география на България по програми и учебници, одобрени от МОН. Учебниците и учебните тетрадки се подсигуряват от училището. Моля, обърнете внимание, че всички учебници се предоставят за ползване, но в края на учебната година е необходимо да бъдат върнати. ПГ и 1-ви клас не връщат учебниците, тъй като се работи върху тях.

- Освен да учим, ние обичаме и да се забавляваме. Отбелязваме всички български празници по наш си, специален начин. Каним много гости - пътуващи театри, преподаватели по танци, йога и много артисти;

- Организираме работилнички за всеки български празник;

- Всеки ученик може да се включи в групите ни по народни танци без допълнително заплащане;

- Използваме много и различни подходи, за да направим учебния час и процес максимално информативен и интересен.

Таксата за учебната 2018/19 година e £170 и включва административна такса за записване, пълен курс на обучение съобразен с изискванията на МОН, учебници, учебни тетрадки, помагала и седмичен безплатен клуб по народни танци по желание . Плаща се еднократно в началото на учебната година. Сумата не се връща при евентуално отписване от училище.

Ние разчитаме на Вашата подкрепа. Тя е изключително важна не само за нас, а основно за Вашето дете. Насърчавайте го, помагайте му, радвайте се заедно с него дори и на най-малкия успех. То има нужда от това. Успехът на Вашето дете зависи от:

- редовното посещение на учебните занятия;

- редовно писане на домашната работа;

- интересът и подкрепата от ваша страна;


Ако имате нужда от допълнителна информация или консултация, моля пишете ни на e-mail:

vesgeomit@abv.bg (за въпроси, касаещи учебния процес)
milenavezenkova@gmail.com (за организационни въпроси)

На добър час през новата учебна година от екипа на БГ школо.