Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

ЗА НАС. Кои сме ние и какво да очаквате от нас.

Първият звънец в Българско школо "Васил Левски" удари на 18 Януари 2009г, като в началото започнахме с 20 деца, а днес в нашeто  училище се обучават повече от  500 българчета.

Българско школо "Васил Левски" е вписано в "Списък на българските неделни училища в чужбина", утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката . 

- Училището е лицензирано и отличено от МОН, като едно от най-добрите български училища в чужбина.

- Работим по програми и учебници одобрени и препоръчани от МОН.

- Училището се подпомага и регулира от МОН чрез новото ПМС 90 от 29 май 2018г.

В края на учебната година, всеки ученик посещавал редовно учебните занятия, получава свидетелство за завършени брой учебни часове по изучаваните предмети за съответен клас. Копие от свидетелството се предоставя и на МОН.

Нашите учители са дипломирани педагози с опит в сферата на образованието.

При нас децата учат български език и литература, история и география на България по програми и учебници, одобрени от МОН. Учебниците и учебните тетрадки се подсигуряват от училището. 

Освен да учим, ние обичаме и да се забавляваме. Отбелязваме всички български празници по наш си, специален начин. Каним много гости - пътуващи театри, преподаватели по танци, йога и много артисти;

- Организираме работилнички за всеки български празник;

- Всеки ученик може да се включи в групите ни по народни танци, арт и народно творчество без допълнително заплащане;

Използваме много и различни подходи, за да направим учебния час и процес максимално информативен и интересен.

Ние разчитаме на Вашата подкрепа. Тя е изключително важна не само за нас, а основно за Вашето дете. Насърчавайте го, помагайте му, радвайте се заедно с него дори и на най-малкия успех. То има нужда от това. 

 Успехът на Вашето дете зависи от:

- редовното посещение на учебните занятия

- редовно писане на домашната работа

- интересът и подкрепата от ваша страна

БГ школо ,,В. Левски'' приема ученици през цялата учебна година, ако те идват от друго българско училище или от България. 

Таксата за всички настоящи ученици е £220 и включва пълен курс на обучение / 34 - 36 учебни според учебната програма на съответния клас, съобразена с изискванията на МОН/, учебници, учебни тетрадки, помагала, консумативи,  материали и различни извънкласни клубове по желание . Плаща се еднократно в началото на учебната година. Tакса не се връщат при евентуално отписване от училище по независещи от училището причини.

Таксата за всички новозаписани ученици  за учебната 2022/23г. e £269 и включва административна такса от £49.00 /плаща се еднократно при записване/ и £220 за пълен курс на обучение / 34 - 36 учебни според учебната програма на съответния клас, съобразена с изискванията на МОН/, учебници, учебни тетрадки, помагала, консумативи,  материали и различни извънкласни клубове по желание . Плаща се еднократно в началото на учебната година. Депозит/такса не се връщат при евентуално отписване от училище по независещи от училището причини.

При записване на две или повече деца от едно семейство се ползва отстъпка 10% от общата сума за училищната такса.

Моля, обърнете внимание, че учебниците се предоставят за ползване, но в края на учебната година някои от тях е необходимо да бъдат върнати.

Ако имате нужда от допълнителна информация или консултация, моля пишете ни на e-mail:

onlinevesi@gmail.com (за въпроси, касаещи учебния процес)
milenavezenkova@gmail.com (за организационни въпроси)