Поверителност и лични данни

Всички лични данни предоставени от Вас в този сайт могат да бъдат използвани само с цел записване на нов ученик в нашите училища. Всички лични данни са строго секретни и няма да бъдат споделяни под никакъв повод с други компании.

Как и защо получаваме Вашите данни?
Ние изискваме само информацията, която ни е нужна, за да добавим нов ученик в списъка ни. Информацията се въвежда от родител / настойник чрез форма за записване. С лични данни, въведени чрез форма за записване, работи само оторизиран персонал, обучен за работа и съхранение на лични данни.
В началото на учебната година изискваме същата форма да бъде попълнена и на хартия и подписана от родител/настойник.

Колко дълго се съхранява информацията?
Всички данни се съхраняват до момент в който родител/настойник изришно не пожелае тези данни бъдат изтрити или променени.

Кореспонденция чрез имейл или телефон се извършва само във връзка със записване на ученик, за получаване на допълнителна информация свързана с учебния процес или за връзка с родител при извънредни ситуации.

Ние не изпращаме рекламни и промоционални имейли.