Поверителност и лични данни

BG shkolo UK www.bgshkolo.co.uk зачита вашите лични данни и се ангажира да защитава личните ви данни. Това съобщение за поверителност ще ви покаже как се грижим за вашите лични данни, когато посещавате нашия уебсайт (независимо от къде го посещавате), какви са вашите права за поверителност и как законът ви защитава.

Тази информация за поверителността има за цел да ви даде информация как www.bgshkolo.co.uk събира и обработва вашите лични данни чрез използването на този сайт, включително всички данни, които можете да предоставите, когато попълвате онлайн форма за записване на нов ученик

Този уебсайт не е предназначен за деца. Записването на ученик трябва да става от родител/настойник на възраст над 18 години. Важно е да прочетете тази информация за поверителност заедно с всяко друго известие за поверителност, което получите от нас, което можем да предоставим при конкретни случаи, когато събираме или обработваме лични данни за вас, за да сте напълно наясно как и защо използваме вашите данни.

Данни за контакт

Пълно наименование на юридическото лице: BG shkolo UK ltd
Имейл адрес: zapisvane@gmail.com
Пощенски адрес: Unit 2 New England industrial estate, Gascoigne road, Barking, Essex IG11 7NZ

 • Ние може да събираме, използваме, съхраняваме и прехвърляме различни видове лични данни за вас, които сме обединили и нарекли:
 • Данни за самоличността - включват първо име, бащино име, фамилия, адрес, телефон и рождена дата
 • Финансови данни:
 • Данните за транзакциите включват подробности за плащанията от Вас .
 • Техническите данни включват адреса на интернет протокола (IP), данните за влизане, типа и версията на браузъра, настройката на часовата зона и местоположението, типовете и версиите на приставката за браузъра, операционната браузъра, операционната система и платформата и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до този уебсайт ,
 • Данните за използването включват информация за това как използвате нашия уеб сай и услуги.

Ние не събираме специални категории лични данни за вас (това включва подробности за вашата раса или етническа принадлежност, религиозни или философски убеждения, сексуален живот, сексуална ориентация, политически възгледи, членство в синдикални организации, информация за вашето здраве и генетични и биометрични данни). Нито събираме информация за наказателни присъди и престъпления.

Ако не предоставите лични данни в ситуации, в които това е необходимо, може да не успеем да изпълним договора, който имаме с вас. Това включва записване на нов ученик.

Използваме различни методи за събиране на данните ви, включително:

 • Директни взаимодействия. Можете да ни предоставите Вашите данни за самоличност, контакти и финансови данни чрез финализиране на онлайн форма за записване на нов ученик, електронната поща или други форми на контакт. Докато взаимодействате с нашия уебсайт, ние може автоматично да събираме технически данни за вашето оборудване, действия и модели за сърфиране. Ние събираме тези лични данни, като използваме "бисквитки", сървърни дневници и други подобни технологии. Моля, вижте правилата ни за "бисквитките" за повече подробности
 • Трети страни или обществено достъпни източници. Можем да получим лични данни за вас от различни трети страни, както е посочено по-долу:
 • Технически данни от следните страни: доставчици на анализи като Google, Bing, Facebook или LinkedIn, базирани извън ЕС;

Ние ще използваме вашите лични данни само когато законът ни позволява. Най-често ще използваме вашите лични данни при следните обстоятелства:

 • Когато трябва да изпълним договора, който ще сключим или сме сключили с Вас.
 • Когато е необходимо за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и вашите интереси и основните права не пренебрегват тези интереси.
 • Когато трябва да спазим законово или регулаторно задължение.
 • Като цяло ние не разчитаме на съгласието като правно основание за обработка на вашите лични данни. Имате право да оттеглите съгласието си за маркетинг по всяко време, като се свържете с нас.

Цели, за които ще използваме вашите лични данни

Нашите мерки за сигурност предпазват личните ви данни от случайно изгубване, използване или достъп по неразрешен начин, промяна или разкриване. Освен това достъп до вашите лични данни имат само оторизирани служители на фирмата. Те ще обработват вашите лични данни само по нашите указания и те са обект на задължение за поверителност.

Ние въведохме процедури за справяне с всяко предполагаемо нарушение на лични данни и ще уведомим вас и всеки приложим регулатор за нарушение, когато сме законно задължени да го направим.

Колко време ще използвате личните ми данни?

Съгласно закона, ние трябва да поддържаме основна информация за нашите клиенти (включително данни за контакти, самоличност, финансови данни и данни за транзакции) в продължение на шест години, след като престанат да бъдат клиенти. Това е само за данъчни цели.

В някои случаи можете да ни помолите да изтрием данните ви.

Нашето приложение Facebook се използва единствено за споделяне на информация. Ние не съхраняваме директно никакви лични данни от Facebook. Facebook обаче може да ни предостави статистически данни за обхвата и взаимодействието с постове.

Всички данни предоставени от Вас в този сайт могат да бъдат използвани само с цел вашето пълно обслужване и подобряване на сервиза ни. Всички лични данни са строго секретни.

Колко дълго се съхранява информацията?

Всички акаунти се съхраняват до момент в който клиента не пожелае акаунта да бъде закрит.

Кореспонденция чрез имейл или телефон се извършва само във връзка с учебния процес.

Рекламни и промоционални имейли не се изпращат.

Плащането се извършва чрез кредитна/дебитна карта или Paypal. Данните от тях не са публична собственост в нито един момент от транзакцията. BG shkolo UK www.bgshkolo.co.uk не съхранява данни от разплащателни карти и акаунти. Плащането се извършва от Paypal или Stripe и те притежават система за сигурност на изключително високо ниво, както и лицензи за работа с лични данни. Всички данни предоставени от Вас в този сайт могат да бъдат използвани само с цел вашето пълно обслужване и подобряване на сервиза ни. Всички лични данни са строго секретни.

С лични данни от онлайн поръчки работи само оторизиран персонал, обучен за работа и съхранение на лични данни.