Форма за записване на ученици в нашите училища »

Представяме Ви нашата нова учителка Невена Петрова


С голямо удоволствие Ви представяме новия член на нашие екип - Невена Петрова. Тя ще преподава на учениците от 4-ти до 10-ти клас, като замества досегашната ни учителка Мариана Начева, която е в майчинство. Г-жа Петрова е дългогодишен учител, като по-голямата част от трудовия си стаж е натрупала в СОУ ,,Димитър Матевски'' Пловдив. Също така е хонорован преподавател в Пловдивския университет.
Попитахме я няколко въпроса:

1. Какво трябва да изпитва ученикът след един учебен ден в българско училище?

Н.П. - След един учебен ден в българското училище, прекаран сред българските си приятели и своите учители, учениците ни би трябвало да си тръгват развълнувани, удовлетворени,все по-уверени в себе си и мотивирани.   

 

2. Знаем , че няма идеален вариант или шаблон, но какъв е идеалът за учител според теб?

Н.П.  - Успешният учител е творец. Той не спира да се самоусъвършенства, да търси, да експериментира и прилага иновативни методи в учебния процес. Трябва да се стреми да съчетава педагогическите похвати с възрастта, потребностите на учениците и индивидуалността им. Едновременно с това успява да използва вроденото любопитство на учениците си, за да ги обучава, играейки с тях.

3. Връзката учител -ученик- родител каква форма има? триъгълник, многоъгълник или кръг? Защо?

Н.П. - Истинското партньорство е основано на взаимно доверие, общи цели и двупосочна комуникация.

Формата, която бих избрала, за да опиша връзката учител-ученик-родител, е възходяща спирала. Именно тя характеризира процеса на съзнателно движение нагоре.

4. Как един родител може да помага на детето си в изучаването на български език?

Н.П. - Постигането на добро владеене на бъларски език е силен фактор за самочувствието на детето.Свикнали сме да мислим, че професионалистите знаят по-добре от родителите какво е нужно и полезно за децата им. Родителите са първите учители на детето, а личният пример играе съществена роля. Ако искате детето да чете, трябва и вие да четете, да коментирате прочетеното, да търсите мнението му, да общувате на български език. 

5. Има ли разлика между учениците в българското училище в България и тези в  българското училище в Лондон?

Н.П. - Разбира се, да. Неминуемо всяка култура оказва влияние върху формирането на личността, начина на изразяване, артикулация, интонация и т.н. Но една култура никога не съществува сама – тя взаимодейства с други, което само по себе си води до развитие.

 Още при първите ми срещи с учениците от БГ Школо „Васил Левски“ и БГ Школо „Розова долина“, останах приятно изненадана от знанията, уменията и поведението им. Макар и по-бавно, замисляйки се над правилността на изказа си, децата предават вярно мислите си на български език. Като своите връстници в България, те са ентусиазирани, любопитни, активни. 

6. Предизвикателство или естествен път е работата ти във Великобритания?

За мен работата като учител във Великобритания е предизвикателство, но и естествен ход на събитията, предвид дългогодишното ни партньорство с колегите от българските училища, ръководени от г-жа Милена Везенкова. През годините сме обменяли много идеи, работили сме съвместно. Нека припомня, че по повод Националния празник на Република България, ученици от СОУ „Димитър Матевски“- гр. Пловдив и ученици от БГ Школо „Розова Долина“ – гр. Лондон се състезаваха виртуално, в реално време, отговаряйки на въпроси от българската история, традиции и обичаи. 

Щастлива съм, че имам тази възможност. Никога  думата „благодаря“ не е докосвала така сърцето ми, както сега - произнесена от учениците ми във Великобритания.

Aсоциация на българските училища в чужбина

Училището ни е член на Aсоциацията на българските училища в чужбина, която цели обединяване и подпомагане на българските училища извън България; представителство и защита на правата и интересите на членовете на асоциацията пред съответните държавни институции; съдействие на членовете на асоциацията в обмена на педагогически опит, методически и образователни практики и много др.

Малко балканско село, България, Година 1864

Васил Левски прекарва две години от живота си в малкото село, сгушено между Стара планина и Средна гора, бидейки първият учител . Още в самото начало на престоя си там, той осъзнава какво е най-нужно на това малко общество. Децата - бъдещето на всяка една нация, трябва да опознаят и обикнат всичко българско, за да могат да съхранят България во веки веков. За да стане това, те трябва да започнат от А и Б.

В малка стаичка до селската църква Левски нарежда новата класна стая. На скованите дървени масички насипва ситен пясък, върху който децата с дървена клечка започват да изписват буквички , а след това и думи. Бавно и с много любов той отваря пред тях един нов, невиждан до сега свят. Така се заражда ШКОЛОТО.

Лондон , Англия, 2018

Днес, след толкова много години и на хиляди километри от това малко село, децата ни отново имат нужда от същото. Даскал Васил го даде на дедите ни, ние можем да го дадем на децата ни.

А е Азбуката

Б е България

В е Велика нация......
Буквите са точна бройка, но безбройни са думите и посланията, които те носят.

Нека дадем българските букви на децата ни, за да може и те да продължават да предават на тези след тях, онова което ни завеща Даскал Васил.

Адрес

Къде се намираме
Българско школо
"Васил Левски"

Unit 2
New England Industrial Estate
Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ
/над българския склад/
Българско школо
"Розова долина"

15 Garman road
London
Tottenham N17 0UR
/до българския склад/
Произведено в London, с любов към България!