Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Извънкласни форми на обучение в БГ школо ,,В. Левски'' 2021/22

Извънкласни занимания  в БГ ШКОЛО ,,В. ЛЕВСКИ’' - безплатни за всички наши ученици 


Народни танци за деца  - всеки четвъртък от 7.10.2021г.

Първа група  - за деца до 7- годишна възраст от 16:30 до 17:30 часа 

Втора група  -  за деца от 8 до 11- годишна възраст от 17:30 до 18:30 часа

Трета група  -  за деца над 12- годишна възраст от 18:30 до 19:30 часа