Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Домашна работа

Домашна за седмицата по класове
2021/15 - Първи клас
2021/15 - Втори клас
2021/15 - Трети клас
2021/15 - Четвърти клас
2021/15 - Пети клас
2021/15 - Десети клас
2021/15 - Седми клас
2021/14 - Първи клас
2021/14 - Втори клас
2021/14 - Трети клас
2021/14 - Четвърти клас
2021/14 - Пети клас
2021/14 - Десети клас
2021/14 - Шести клас
2021/14 - Осми клас
2021/14 - Девети клас
2021/14 - Единадесети клас
2021/14 - Дванадесети клас
2021/14 - Седми клас
2020/12 - Първи клас
2020/12 - Втори клас
2020/12 - Трети клас
2020/12 - Четвърти клас
2020/11 - Първи клас
2020/11 - Втори клас
2020/11 - Трети клас
2020/11 - Четвърти клас
2020/11 - Пети клас
2020/11 - Шести клас
2020/11 - Седми клас
2020/11 - Седми клас
2020/11 - Осми клас
2020/11 - Девети клас
2020/10 - Първи клас
2020/10 - Втори клас
2020/10 - Трети клас
2020/10 - Четвърти клас
2020/10 - Пети клас
2020/10 - Седми клас
2020/10 - Шести клас
2020/10 - Осми клас
2020/10 - Девети клас
2020/10 - Десети клас
2020/10 - Единадесети клас
2020/10 - Дванадесети клас
2020/09 - Първи клас
2020/09 - Втори клас
2020/09 - Трети клас
2020/09 - Четвърти клас
2020/09 - Пети клас
2020/09 - Шести клас
2020/09 - Седми клас
2020/09 - Девети клас
2020/09 - Десети клас
2020/09 - Осми клас
2020/09 - Единадесети клас
2020/09 - Дванадесети клас
2020/08 - Първи клас
2020/08 - Втори клас
2020/08 - Трети клас
2020/08 - Четвърти клас
2020/08 - Десети клас
2020/08 - Пети клас
2020/08 - Шести клас
2020/08 - Седми клас
2020/08 - Осми клас
2020/08 - Девети клас
2020/08 - Единадесети клас
2020/08 - Дванадесети клас
2020/07 - Първи клас
2020/07 - Втори клас
2020/07 - Трети клас
2020/07 - Четвърти клас
2020/07 - Пети клас
2020/07 - Шести клас
2020/07 - Десети клас
2020/07 - Осми клас
2020/07 - Седми клас
2020/07 - Единадесети клас
2020/07 - Дванадесети клас
2020/07 - Девети клас
2020/06 - Първи клас
2020/06 - Втори клас
2020/06 - Трети клас
2020/06 - Четвърти клас
2020/06 - Единадесети клас
2020/05 - Първи клас
2020/05 - Втори клас
2020/05 - Трети клас
2020/05 - Четвърти клас
2020/05 - Пети клас
2020/05 - Шести клас
2020/05 - Седми клас
2020/05 - Осми клас
2020/05 - Девети клас
2020/05 - Десети клас
2020/05 - Единадесети клас
2020/04 - Първи клас
2020/04 - Втори клас
2020/04 - Трети клас
2020/04 - Четвърти клас
2020/04 - Пети клас
2020/04 - Шести клас
2020/04 - Седми клас
2020/04 - Девети клас
2020/04 - Осми клас
2020/04 - Единадесети клас
2020/04 - Дванадесети клас
2020/04 - Десети клас
2020/03 - Първи клас
2020/03 - Трети клас
2020/03 - Втори клас
2020/03 - Четвърти клас
2020/03 - Пети клас
2020/03 - Седми клас
2020/03 - Осми клас
2020/03 - Шести клас
2020/03 - Девети клас
2020/03 - Десети клас
2020/02 - Първи клас
2020/02 - Втори клас
2020/02 - Трети клас
2020/02 - Четвърти клас
2020/02 - Пети клас
2020/02 - Седми клас
2020/02 - Десети клас
2020/02 - Осми клас
2020/02 - Девети клас
2020/02 - Единадесети клас
2020/01 - Първи клас
2020/01 - Втори клас
2020/01 - Трети клас
2020/01 - Четвърти клас
2020/01 - Десети клас
2020/01 - Пети клас
2020/01 - Шести клас
2020/01 - Седми клас
2020/01 - Осми клас
2020/01 - Девети клас
2020/01 - Шести клас