Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Домашна работа

Домашна за седмицата по класове
2018/12 - Четвърти клас
2018/12 - Трети клас
2018/12 - Втори клас
2018/12 - Първи клас
2018/11 - Пети клас
2018/11 - Първи клас
2018/11 - Втори клас
2018/11 - Трети клас
2018/11 - Четвърти клас
2018/11 - Пети клас
2018/11 - Шести клас
2018/11 - Шести клас
2018/11 - Седми клас
2018/11 - Осми клас
2018/10 - Първи клас
2018/10 - Втори клас
2018/10 - Трети клас
2018/10 - Четвърти клас
2018/10 - Пети клас
2018/10 - Седми клас
2018/10 - Осми клас
2018/10 - Шести клас
2018/10 - Шести клас
2018/10 - Пети клас
2018/09 - Първи клас
2018/09 - Втори клас
2018/09 - Трети клас
2018/09 - Четвърти клас
2018/09 - Пети клас
2018/09 - Шести клас
2018/09 - Шести клас
2018/09 - Седми клас
2018/09 - Осми клас
2018/09 - Пети клас
2018/08 - Шести клас
2018/08 - Първи клас
2018/08 - Втори клас
2018/08 - Трети клас
2018/08 - Четвърти клас
2018/08 - Пети клас
2018/08 - Пети клас
2018/08 - Шести клас
2018/08 - Седми клас
2018/08 - Осми клас
2018/07 - Осми клас
2018/07 - Пети клас
2018/07 - Седми клас
2018/07 - Шести клас
2018/07 - Шести клас
2018/07 - Пети клас
2018/07 - Четвърти клас
2018/07 - Трети клас
2018/07 - Втори клас
2018/07 - Първи клас
2018/06 - Втори клас
2018/06 - Първи клас
2018/06 - Трети клас
2018/06 - Четвърти клас
2018/06 - Пети клас
2018/06 - Шести клас
2018/06 - Седми клас
2018/06 - Осми клас
2018/06 - Пети клас
2018/06 - Шести клас
2018/05 - Пети клас
2018/05 - Втори клас
2018/05 - Четвърти клас
2018/05 - Трети клас
2018/05 - Пети клас
2018/05 - Шести клас
2018/05 - Седми клас
2018/05 - Осми клас
2018/04 - Шести клас
2018/04 - Втори клас
2018/04 - Трети клас
2018/04 - Четвърти клас
2018/04 - Пети клас
2018/04 - Седми клас
2018/04 - Осми клас
2018/04 - Пети клас
2018/03 - Пети клас
2018/03 - Пети клас
2018/03 - Шести клас
2018/03 - Седми клас
2018/03 - Втори клас
2018/03 - Трети клас
2018/03 - Четвърти клас
2018/02 - Четвърти клас
2018/02 - Трети клас
2018/02 - Втори клас
2018/02 - Осми клас
2018/02 - Седми клас
2018/02 - Пети клас
2018/02 - Пети клас
2018/02 - Шести клас
2018/01 - Втори клас
2018/01 - Четвърти клас
2018/01 - Трети клас