Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Домашна работа

Домашна за седмицата по класове
2019/06 - Шести клас
2019/06 - Първи клас
2019/06 - Четвърти клас
2019/06 - Трети клас
2019/06 - Втори клас
2019/05 - Осми клас
2019/05 - Първи клас
2019/05 - Втори клас
2019/05 - Трети клас
2019/05 - Четвърти клас
2019/05 - Пети клас
2019/05 - Шести клас
2019/05 - Седми клас
2019/05 - Пети клас
2019/04 - Шести клас
2019/04 - Първи клас
2019/04 - Втори клас
2019/04 - Трети клас
2019/04 - Четвърти клас
2019/04 - Пети клас
2019/04 - Пети клас
2019/04 - Шести клас
2019/04 - Седми клас
2019/04 - Осми клас
2019/04 - Девети клас
2019/03 - Шести клас
2019/03 - Осми клас
2019/03 - Седми клас
2019/03 - Шести клас
2019/03 - Пети клас
2019/03 - Пети клас
2019/03 - Четвърти клас
2019/03 - Трети клас
2019/03 - Втори клас
2019/03 - Първи клас
2019/02 - Седми клас
2019/02 - Пети клас
2019/02 - Пети клас
2019/02 - Шести клас
2019/02 - Шести клас
2019/02 - Осми клас
2019/02 - Девети клас
2019/02 - Първи клас
2019/02 - Втори клас
2019/02 - Трети клас
2019/02 - Четвърти клас
2019/01 - Девети клас
2019/01 - Пети клас
2019/01 - Четвърти клас
2019/01 - Трети клас
2019/01 - Втори клас
2019/01 - Първи клас
2019/01 - Осми клас
2019/01 - Седми клас
2019/01 - Шести клас
2019/01 - Шести клас
2019/01 - Пети клас