Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Домашна работа

Домашна за седмицата по класове
34 - Първи клас с г-жа Жаси
34 - Втори клас с г- жа Жаси
33 - Пети клас с г-жа М. Начева
33 - Шести клас с г-жа М. Начева
33 - Седми клас с г-жа М. Начева
33 - Първи клас с г-жа Веси
33 - Втори клас с г- жа Веси
33 - Трети клас
33 - Четвърти клас
33 - Първи клас с г-жа Жаси
33 - Втори клас с г- жа Жаси
32 - Първи клас с г-жа Веси
32 - Втори клас с г- жа Веси
32 - Трети клас
32 - Четвърти клас
32 - Пети клас с г-жа М. Начева
32 - Шести клас с г-жа М. Начева
32 - Седми клас с г-жа М. Начева
32 - Първи клас с г-жа Жаси
32 - Втори клас с г- жа Жаси
31 - Първи клас с г-жа Веси
31 - Втори клас с г- жа Веси
31 - Трети клас
31 - Четвърти клас
31 - Първи клас с г-жа Жаси
31 - Втори клас с г- жа Жаси
30 - Първи клас с г-жа Жаси
30 - Втори клас с г- жа Жаси
30 - Първи клас с г-жа Веси
30 - Втори клас с г- жа Веси
30 - Трети клас
30 - Четвърти клас
29 - Първи клас с г-жа Жаси
29 - Втори клас с г- жа Жаси
29 - Първи клас с г-жа Веси
29 - Втори клас с г- жа Веси
29 - Трети клас
29 - Четвърти клас
29 - Пети клас с г-жа М. Начева
29 - Шести клас с г-жа М. Начева
29 - Седми клас с г-жа М. Начева
28 - Първи клас с г-жа Веси
28 - Втори клас с г- жа Веси
28 - Трети клас
28 - Четвърти клас
28 - Пети клас с г-жа М. Начева
28 - Шести клас с г-жа М. Начева
28 - Седми клас с г-жа М. Начева
27 - Първи клас с г-жа Веси
27 - Втори клас с г- жа Веси
27 - Трети клас
27 - Четвърти клас
27 - Пети клас с г-жа М. Начева
27 - Шести клас с г-жа М. Начева
27 - Седми клас с г-жа М. Начева
27 - Първи клас с г-жа Жаси
27 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
27 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
26 - Първи клас с г-жа Веси
26 - Втори клас с г- жа Веси
26 - Трети клас
26 - Четвърти клас
26 - Първи клас с г-жа Жаси
26 - Пети клас с г-жа М. Начева
26 - Шести клас с г-жа М. Начева
26 - Седми клас с г-жа М. Начева
26 - Втори клас с г- жа Жаси
26 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
26 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
26 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
25 - Първи клас с г-жа Веси
25 - Втори клас с г- жа Веси
25 - Трети клас
25 - Четвърти клас
25 - Първи клас с г-жа Жаси
25 - Втори клас с г- жа Жаси
25 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
25 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
25 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
24 - Първи клас с г-жа Жаси
24 - Втори клас с г- жа Жаси
24 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
24 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
24 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
24 - Първи клас с г-жа Веси
24 - Втори клас с г- жа Веси
24 - Трети клас
24 - Четвърти клас
23 - Първи клас с г-жа Веси
23 - Втори клас с г- жа Веси
23 - Трети клас
23 - Четвърти клас
23 - Пети клас с г-жа М. Начева
23 - Шести клас с г-жа М. Начева
23 - Седми клас с г-жа М. Начева
23 - Първи клас с г-жа Жаси
23 - Втори клас с г- жа Жаси
23 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
23 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
23 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
22 - Пети клас с г-жа М. Начева
22 - Шести клас с г-жа М. Начева
22 - Седми клас с г-жа М. Начева
22 - Първи клас с г-жа Веси
22 - Втори клас с г- жа Веси
22 - Трети клас
22 - Четвърти клас
22 - Първи клас с г-жа Жаси
22 - Втори клас с г- жа Жаси
22 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
22 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
22 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
21 - Пети клас с г-жа М. Начева
21 - Шести клас с г-жа М. Начева
21 - Седми клас с г-жа М. Начева
21 - Първи клас с г-жа Веси
21 - Втори клас с г- жа Веси
21 - Трети клас
21 - Четвърти клас
21 - Първи клас с г-жа Жаси
21 - Втори клас с г- жа Жаси
21 - Пети клас с г-жа М. Начева
21 - Шести клас с г-жа М. Начева
21 - Седми клас с г-жа М. Начева
20 - Първи клас с г-жа Жаси
20 - Втори клас с г- жа Жаси
20 - Пети клас с г-жа М. Начева
20 - Шести клас с г-жа М. Начева
20 - Седми клас с г-жа М. Начева
19 - Първи клас с г-жа Веси
19 - Втори клас с г- жа Веси
19 - Трети клас
19 - Четвърти клас
19 - Първи клас с г-жа Жаси
19 - Втори клас с г- жа Жаси
19 - Пети клас с г-жа М. Начева
19 - Шести клас с г-жа М. Начева
19 - Седми клас с г-жа М. Начева
19 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
19 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
19 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
18 - Първи клас с г-жа Веси
18 - Втори клас с г- жа Веси
18 - Трети клас
18 - Четвърти клас
18 - Първи клас с г-жа Жаси
18 - Втори клас с г- жа Жаси
18 - Пети клас с г-жа М. Начева
18 - Шести клас с г-жа М. Начева
18 - Седми клас с г-жа М. Начева
18 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
18 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
18 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
17 - Първи клас с г-жа Веси
17 - Втори клас с г- жа Веси
17 - Трети клас
17 - Четвърти клас
17 - Първи клас с г-жа Жаси
17 - Пети клас с г-жа М. Начева
17 - Шести клас с г-жа М. Начева
17 - Седми клас с г-жа М. Начева
17 - Втори клас с г- жа Жаси
17 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
17 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
17 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
16 - Пети клас с г-жа М. Начева
16 - Шести клас с г-жа М. Начева
16 - Седми клас с г-жа М. Начева
16 - Първи клас с г-жа Веси
16 - Втори клас с г- жа Веси
16 - Трети клас
16 - Четвърти клас
16 - Първи клас с г-жа Жаси
16 - Втори клас с г- жа Жаси
16 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
16 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
16 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
15 - Втори клас с г- жа Жаси
15 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
15 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
15 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
13 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
12 - Първи клас с г-жа Жаси
12 - Втори клас с г- жа Жаси
12 - Първи клас с г-жа Веси
12 - Втори клас с г- жа Веси
12 - Трети клас
12 - Четвърти клас
11 - Първи клас с г-жа Жаси
11 - Втори клас с г- жа Жаси
11 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
11 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
11 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
11 - Първи клас с г-жа Веси
11 - Втори клас с г- жа Веси
11 - Трети клас
11 - Четвърти клас
11 - Пети клас с г-жа М. Начева
11 - Шести клас с г-жа М. Начева
11 - Седми клас с г-жа М. Начева
10 - Първи клас с г-жа Жаси
10 - Втори клас с г- жа Жаси
10 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
10 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
10 - Първи клас с г-жа Веси
10 - Втори клас с г- жа Веси
10 - Трети клас
10 - Четвърти клас
10 - Пети клас с г-жа М. Начева
10 - Шести клас с г-жа М. Начева
10 - Седми клас с г-жа М. Начева
09 - Първи клас с г-жа Жаси
09 - Втори клас с г- жа Жаси
09 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
09 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
09 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
09 - Първи клас с г-жа Веси
09 - Втори клас с г- жа Веси
09 - Трети клас
09 - Четвърти клас
09 - Пети клас с г-жа М. Начева
09 - Шести клас с г-жа М. Начева
09 - Седми клас с г-жа М. Начева
08 - Първи клас с г-жа Жаси
08 - Втори клас с г- жа Жаси
08 - Пети клас
08 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
08 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
08 - Първи клас с г-жа Веси
08 - Втори клас с г- жа Веси
08 - Трети клас
08 - Четвърти клас
08 - Пети клас с г-жа М. Начева
08 - Шести клас с г-жа М. Начева
08 - Седми клас с г-жа М. Начева
07 - Първи клас с г-жа Жаси
07 - Втори клас с г- жа Жаси
07 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
07 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
07 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
07 - Първи клас с г-жа Веси
07 - Втори клас с г- жа Веси
07 - Трети клас
07 - Четвърти клас
07 - Пети клас с г-жа М. Начева
07 - Шести клас с г-жа М. Начева
07 - Седми клас с г-жа М. Начева
06 - Първи клас с г-жа Жаси
06 - Втори клас с г- жа Жаси
06 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
06 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
06 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
06 - Първи клас с г-жа Веси
06 - Втори клас с г- жа Веси
06 - Трети клас
06 - Четвърти клас
05 - Първи клас с г-жа Жаси
05 - Втори клас с г- жа Жаси
05 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
05 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
05 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
05 - Първи клас с г-жа Веси
05 - Втори клас с г- жа Веси
05 - Трети клас
05 - Четвърти клас
05 - Пети клас с г-жа М. Начева
05 - Шести клас с г-жа М. Начева
05 - Седми клас с г-жа М. Начева
04 - Първи клас с г-жа Жаси
04 - Втори клас с г- жа Жаси
04 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
04 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
04 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
04 - Първи клас с г-жа Веси
04 - Втори клас с г- жа Веси
04 - Трети клас
04 - Четвърти клас
04 - Пети клас с г-жа М. Начева
04 - Шести клас с г-жа М. Начева
04 - Седми клас с г-жа М. Начева
03 - Първи клас с г-жа Жаси
03 - Седми клас
03 - Втори клас
03 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
03 - Първи клас с г-жа Веси
03 - Втори клас с г- жа Веси
03 - Трети клас
03 - Пети клас с г-жа М. Начева
03 - Четвърти клас
03 - Шести клас с г-жа М. Начева
03 - Седми клас с г-жа М. Начева
03 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
02 - Първи клас с г-жа Жаси
02 - Втори клас
02 - Пети клас
02 - Седми клас
02 - Шести клас
02 - Първи клас с г-жа Веси
02 - Трети клас
02 - Четвърти клас
02 - Втори клас
02 - Пети клас
02 - Шести клас
02 - Седми клас
01 - Първи клас с г-жа Веси
01 - Трети клас
01 - Четвърти клас