Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Домашна работа

Домашна за седмицата по класове
2025/15 - Първи клас с г-жа Веси
2025/15 - Втори клас с г- жа Веси
2025/15 - Трети клас
2025/15 - Четвърти клас
2025/15 - Шести клас с г-жа М. Начева
2025/15 - Седми клас с г-жа М. Начева
2025/15 - Пети клас с г-жа М. Начева
2025/15 - Първи клас с г-жа Жаси
2025/14 - Пети клас с г-жа М. Начева
2025/14 - Шести клас с г-жа М. Начева
2025/14 - Седми клас с г-жа М. Начева
2025/14 - Първи клас с г-жа Веси
2025/14 - Втори клас с г- жа Веси
2025/14 - Трети клас
2025/14 - Четвърти клас
2025/14 - Първи клас с г-жа Жаси
2025/14 - Втори клас с г- жа Жаси
2025/13 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2025/13 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/20 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/20 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/19 - Първи клас с г-жа Веси
2024/19 - Втори клас с г- жа Веси
2024/19 - Трети клас
2024/19 - Четвърти клас
2024/19 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/19 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/19 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/19 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/19 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/19 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/19 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/19 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/18 - Първи клас с г-жа Веси
2024/18 - Втори клас с г- жа Веси
2024/18 - Трети клас
2024/18 - Четвърти клас
2024/18 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/18 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/18 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/18 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/18 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/18 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/18 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/18 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/17 - Първи клас с г-жа Веси
2024/17 - Втори клас с г- жа Веси
2024/17 - Трети клас
2024/17 - Четвърти клас
2024/17 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/17 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/17 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/17 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/17 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/17 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/17 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/17 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/16 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/16 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/16 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/16 - Първи клас с г-жа Веси
2024/16 - Втори клас с г- жа Веси
2024/16 - Трети клас
2024/16 - Четвърти клас
2024/16 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/16 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/16 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/16 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/16 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/15 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/15 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/15 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/15 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/13 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/12 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/12 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/12 - Първи клас с г-жа Веси
2024/12 - Втори клас с г- жа Веси
2024/12 - Трети клас
2024/12 - Четвърти клас
2024/11 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/11 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/11 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/11 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/11 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/11 - Първи клас с г-жа Веси
2024/11 - Втори клас с г- жа Веси
2024/11 - Трети клас
2024/11 - Четвърти клас
2024/11 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/11 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/11 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/10 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/10 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/10 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/10 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/10 - Първи клас с г-жа Веси
2024/10 - Втори клас с г- жа Веси
2024/10 - Трети клас
2024/10 - Четвърти клас
2024/10 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/10 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/10 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/09 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/09 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/09 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/09 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/09 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/09 - Първи клас с г-жа Веси
2024/09 - Втори клас с г- жа Веси
2024/09 - Трети клас
2024/09 - Четвърти клас
2024/09 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/09 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/09 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/08 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/08 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/08 - Пети клас
2024/08 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/08 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/08 - Първи клас с г-жа Веси
2024/08 - Втори клас с г- жа Веси
2024/08 - Трети клас
2024/08 - Четвърти клас
2024/08 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/08 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/08 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/07 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/07 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/07 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/07 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/07 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/07 - Първи клас с г-жа Веси
2024/07 - Втори клас с г- жа Веси
2024/07 - Трети клас
2024/07 - Четвърти клас
2024/07 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/07 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/07 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/06 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/06 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/06 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/06 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/06 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/06 - Първи клас с г-жа Веси
2024/06 - Втори клас с г- жа Веси
2024/06 - Трети клас
2024/06 - Четвърти клас
2024/05 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/05 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/05 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/05 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/05 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/05 - Първи клас с г-жа Веси
2024/05 - Втори клас с г- жа Веси
2024/05 - Трети клас
2024/05 - Четвърти клас
2024/05 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/05 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/05 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/04 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/04 - Втори клас с г- жа Жаси
2024/04 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/04 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/04 - Седми клас с г-жа Ани Емилова
2024/04 - Първи клас с г-жа Веси
2024/04 - Втори клас с г- жа Веси
2024/04 - Трети клас
2024/04 - Четвърти клас
2024/04 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/04 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/04 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/03 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/03 - Седми клас
2024/03 - Втори клас
2024/03 - Шести клас с г-жа Ани Емилова
2024/03 - Първи клас с г-жа Веси
2024/03 - Втори клас с г- жа Веси
2024/03 - Трети клас
2024/03 - Пети клас с г-жа М. Начева
2024/03 - Четвърти клас
2024/03 - Шести клас с г-жа М. Начева
2024/03 - Седми клас с г-жа М. Начева
2024/03 - Пети клас с г-жа Ани Емилова
2024/02 - Първи клас с г-жа Жаси
2024/02 - Втори клас
2024/02 - Пети клас
2024/02 - Седми клас
2024/02 - Шести клас
2024/02 - Първи клас с г-жа Веси
2024/02 - Трети клас
2024/02 - Четвърти клас
2024/02 - Втори клас
2024/02 - Пети клас
2024/02 - Шести клас
2024/02 - Седми клас
2024/01 - Първи клас с г-жа Веси
2024/01 - Трети клас
2024/01 - Четвърти клас