Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Ваканции 2019/20 учебна година

Ваканции 2019/20 учебна година


Октомврийска ваканция - от 21-ви до 27-ми октомври 2019г. включително

Коледна ваканция  - от 16-ти декември 2019г. до 5-ти януари 2020г. включително

Февруарска ваканция - от 17-ти до 23-ти февруари 2020г. включително

Великденска ваканция - от 6-ти до 19-ти април 2020г. включително

Майска ваканция - от 25-ти до 31-ви май 2020г. включително

Последна учебна седмица - от 6-ти до 12-ти юли 2020г. включително