Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

График за провеждане на учебните занимания за учебната 2024/25 година

Разписание по класове, дни и часове за учебната

 2024 - 2025 година


Първата учебна седмица е от 9.09.24г. до 15.09.24г. Всеки клас започва в посочения в графика ден.

 

Първи учебен ден

Класна стая 1

Класна стая 2

Понеделник

9.09.2024г.

16:00- 18:00- Втори  В клас- ЖК

16:30-18:00- Четвърти онлайн- ВС

18:15- 19:45- Втори онлайн- ВС

 

Вторник

10.09.2024г.

16:00- 18:00- Първи В клас- ВС

18:00- 20:00- Четвърти  В клас- ВС

16:30- 19:30- Осми Б клас- АЕ

16:30- 19:10- Седми онлайн- МН

Сряда

11.09.2024г.

15:50- 18:10- Трети  В клас- ЖК

18:10- 20:30- Трети  Г клас- ЖК

16:30- 19:30- Пети Б клас- АЕ

17:00- 19:40- Пети онлайн

16:30- 18:30 – Осми онлайн- МН

Четвъртък

12.09.2024г.

16:00- 18:00- Четвърти Г клас- ВС

18:00- 20:00- Четвърти Д клас ВС

16:30- 19:30- Седми Б клас- АЕ

16:30- 19:10- Шести онлайн- МН

Петък 13.09.2024г.

 

16:30- 19:30- Шести Б клас- АЕ

Събота

14.09.2024г.

09:10- 11:10- Четвърти А клас ВС

11:20- 13:20- Втори А клас- ВС

11:40-13:20 ,,Детска приказка“ ДЙ

13:30- 15:30- Първи А клас- ВС 

15:40- 18:00- Трети А клас- ВС

9:00- 11:15- Осми А клас- МН

11:20- 13:35- Девети А клас- МН

13:40- 15:10- Единадесети клас МН

15:10- 16:40- Дванадесети клас МН

16:45- 19:00- Десети клас- МН

Неделя

15.09.2024г.

9:10- 11:10- Втори Б клас- ВС

11:20- 13:20- Първи  Б клас- ВС

13:30- 15:50- Трети  Б клас- ВС

16:00- 18:00- Четвърти Б клас- ВС

9:00- 12:00-  Седми А клас- МН 

12:10- 15:10- Шести А клас- МН 

15:15- 18:15- Пети А клас - МН

18:2020:35- Девети Б клас- МН

 *Преподаватели: