Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Заплащане на такса

Училищната такса може да платите чрез банков трансфер по сметката на училището:
Sort code: 30-90-47
Account: 19132168
Name: B.G. SHKOLO UK

или да заплатите чрез картово плащане.

Таксите за настоящи и нови ученици с включени административна такса и отстъпки може да видите в таблицата:

Годишна такса 2023/2024
такса за 1 ученик общо за годината
Настоящ ученик £220/ученик годишна такса £220
Новозаписан ученик £220 + £69/ученик годишна + административна такса £289
 
Настоящи ученици от 1 семейство £200/ученик годишна такса £200
Новозаписани ученици от 1 семейство £200 + £69/ученик годишна + административна такса £269
 
Настоящ ученик +
новозаписан ученик от 1 семейство
£200/настоящ ученик год. такса £200
£200 + £69/новозаписан ученик годишна + административна такса £269

Моля, попълнете нужната информация.

* Имена на ученика:
* Email на родител:
Клас:
* Училище: Barking
* Сума: