Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

НОВАТА УЧЕБНА 2018/19 ГОДИНА ЗАПОЧВА НА 10/09/2018г

07 September 2018, Friday

ВСЕКИ УЧЕНИК ИДВА ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ДЕНЯ, КОГАТО МУ Е РЕДОВНИЯ КЛАС, КАКТО СЛЕДВА:

ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА - 13.09.18 ЧЕТВЪРТЪК 16:00- 17:45

1А - 15.09.18Г СЪБОТА 11:30-13:30
1Б - 16.09.18Г. НЕДЕЛЯ 9:00-11:00
1В - 10.09.18Г ПОНЕДЕЛНИК 16:00-18:00
1Г - 10.09.18Г ПОНЕДЕЛНИК 18:00-20:00

2А - 15.09.18Г СЪБОТА 13:45-15:45
2Б - 16.09.18Г НЕДЕЛЯ 11:15-13:15
2В - 14.09.18Г ПЕТЪК 16:00-18:00
2Г - 14.09.18Г ПЕТЪК 18:00-20:00
2Т - 12.09.18Г СРЯДА 16:30-18.30

3А - 15.09.18Г СЪБОТА 9:00-11:20
3Б - 16.09.18Г НЕДЕЛЯ 13:30-15:50
3В - 13.09.18Г ЧЕТВЪРТЪК 5:45-8:05
3Т - 11.09.18Г ВТОРНИК 17:00 - 19:20 

4А - 15.09.18Г СЪБОТА 16:00-18:40
4Б - 16.09.18Г НЕДЕЛЯ 16:00-18:40

5А - 15.09.18Г СЪБОТА 12:50 -16:35
5Б - 13.09.18Г ЧЕТВЪРТЪК 15:45 -19:30

6А - 15.09.18Г СЪБОТА 9:00 -12:45
6Б - 16.09.18Г НЕДЕЛЯ 12:50-16:35

7 КЛАС - 16.09.18 НЕДЕЛЯ
8 КЛАС - 15.09.18 СЪБОТА
9 КЛАС - 15.09.18 СЪБОТА
10 КЛАС -16.09.18 НЕДЕЛЯ
11 КЛАС - 11.09.19 ВТОРНИК
12 КЛАС - 11.09.19 ВТОРНИК