Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

План за провеждане на безопасно обучение

28 August 2020, FridayБГ Школо „ Васил Левски“ Баркинг започва присъствено обучение по предварително обявения и публикуван график


План за провеждане на безопасно обучение

 • Общи положения

Всяко училище трябва да носи отговорност, да положи усилия и да гарантира безопасността, здравето и благополучието на всички членове на училищната общност - деца, родители и персонал. 


Този план е формулиран така, че това да се случи по най-добър и ефективен начин.


Министерството на образованието излезе със становище всички деца да се върнат в училище. За да се случи това, е нужно да бъдат въведени нови допълнителни мерки, които са формулирани в съдържанието на настоящия план.


Не е възможно да се елиминира рискът от инфекция. Със съдействието на всички членове на нашата училищна общност обаче, е възможно да се сведе до минимум рискът от внасяне на вируса в училище, както и неговото разпространение в училищната ни среда. 


Нашият екип ще направи всичко възможно училището да бъде безопасно място за децата. 


Очакваме разбиране, съдействие и спазване на правилата от страна на родители и ученици.
От изключително важно значение за безопасността и здравето на всички е родителите да не изпращат болни деца в училище. • Водене и взимане на учениците от училище: • Достъп в помещенията на училището ще имат само учениците и училищният персонал;

 • В класните стаи, коридорите и салоните няма да се допускат родители;

 • В определения начален час за класа на вашето дете, НО НЕ ПО- РАНО, доведете детето в двора, на около 4 метра разстояние от вратата на магазина. Учителките ще дойдат да вземат своите ученици оттам и заедно с класа си ще се качат на втория етаж в сградата; 

 • Когато свършат учебните занятия за съответния клас, учителката ще изведе учениците си на двора, откъдето родителите могат да ги вземат в посочения за това час.Това важи за всички ученици - от I-ви до VII -ми клас включително.

 • Родителите трябва да спазват социална дистанция;

 • Освен сътрудничеството, ще се изисква и добра воля от всички, за да се гарантира, че правилата могат да бъдат приложени.


 • Класове в училище • Както знаете, училището е разделено на класове и паралелки.                                       Учениците от съответния клас/паралелка, ще пристигат и ще си заминават от училище по различно време, за да се избегне излишен контакт;

 • Различните класове ще излизат в междучасие по различно време;

 • Класовете с по-голям брой ученици бяха разделени, а там където това не бе възможно, е променено мястото на учебните занимания. Големите като брой ученици класове, ще имат учебни занимания в големия салон, където масите ще бъдат разположени на достатъчно безопасна дистанция;

 • Междучасията ще се провеждат в салона на училището;

 • При необходимост ще се напомня на децата да спазват социална дистанция.


 • Хигиена


- Преди да влязат в класните стаи и след междучасията, всички деца ще трябва да измият ръцете си с антибактериален сапун и течаща вода;


- Пунктове за дезинфекция на ръце ще има на входа и в класните стаи;


- След всеки клас, помещенията ще бъдат проветрявани, а училищното оборудване(чинове, масички), както и учебните пособия ще бъдат дезинфекцирани. • Лични вещи


 Ще се изисква учениците от I-ви до XII -ти клас включително, да носят  собствени химикалки, моливи, гуми, флумастери и други учебни пособия, за да бъде избегнато споделянето им между учениците. • Споделено оборудване


По необходимост трябва да се споделят някои общи пространства и оборудване. Почистването им ще се извършва на редовни интервали, за да се сведе до минимум рискът от разпространение на инфекция.
Учениците не трябва да посещават училище, ако показват някакви симптоми на Covid-19. • Ученици, които не трябва да посещават училище:


Ако детето ви е в една от следните категории, то не трябва да посещава училище:


1. Деца, на които е поставена диагноза Covid-19;


2. Деца, които са били в близък контакт с човек, на когото е поставена диагноза Covid-19;


3. Деца, които имат съмнение за случай на Covid-19 и предстои резултат от тест;


4. Деца, които са били в контакт с лице, което има съмнение за случай на Covid-19 и резултатът от теста се очаква;


5. Деца, които са били посъветвани от медицински специалист да не посещават училище, поради здравословното си състояние;


6. Деца, завърнали се вкъщи след пътуване в чужбина и трябва да се самоизолират за период от 14 дни;


7. Деца, които като цяло не се чувстват добре. • Подпомагане обучението на деца, които не могат да посещават училище


Ако детето не е в състояние да посещава училище за продължителен период от време, моля свържете се с учителката на е- майл:


За начален курс: onlinevesi@gmail.com


За горен курс: nachevambgshkolo@gmail.com


Ще Ви бъдат дадени насоки за работа и уточнения при нужда. • Действие при заподозрян или потвърден случай на Covid-19 в клас


Ако училището е уведомено, че близък човек от класа на вашето дете има съмнителен или потвърден случай на Covid-19: 1. Родителите на всички деца в класа ще бъдат уведомени;

 2. Ще се търси и спазва съвет за обществено здраве.


 • Информираност на родителите • Съветваме родителите преди да доведат детето/ децата си на училище, да проверяват сайта на училището bgshkolo.co.uk или Фейсбук страницата                   BG Shkolo London  и имейлите си, защото всяка промяна на вида обучение                 (присъствено или онлайн), ще бъде отразявано там.                                              Моля, не очаквайте обаждане или лично съобщение от училището.

 • Комуникацията с учителите се осъществява чрез е- mail:


За начален курс: onlinevesi@gmail.com


За горен курс: nachevambgshkolo@gmail.com
От изключително важно значение за спазване на реда в училище е съдействието на ученици и родители.                                                                                      Училището не разполага с ресурс и правомощия на контролен орган и поради тази причина ще разчитаме на добрата воля на всеки един от Вас.
Благодарим Ви!