Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Разписание на учебното време

Разписание на учебните часове по класове и дни  за учебната 2020/2021 година


Ден от седмицата

Преподавател: 

Веселина    Семерджиева

Преподавател: 

Мариана     Начева

Понеделник


16:00- 17:55- Втори Г клас 

18:05- 20:20- Трети  Г клас 


Вторник


16:00- 17:55- Първи В клас 

18:05- 20:00- Четвърти Д клас

16:30-19:30 -X клас    

Сряда


16:15- 18:15- Четвърти В клас


16:30 – 19:30- V В клас

Четвъртък


16:00- 18:20- Трети В клас


16:30 -19:30 –VII Б клас


Петък


16:00- 17:55- Втори В клас 

18:05- 20:00- Четвърти Г клас


Събота


9:10- 11:10- Първи А клас

11:30- 13:30- Втори А клас

13:40- 16:00- Трети А клас

16:15- 18:15- Четвърти А клас

9:00 -12:00 - V А клас

12:10 -15:10 -VI А клас

15:20 -18:20 –VII А клас

18:30 -20:45 - XI клас 

18:30 -20:00 - XII клас   

Неделя


9:10- 11:10- Първи Б клас

11:30- 13:50- Трети Б клас

14:00- 16:00 – Втори Б клас

16:15- 18:15- Четвърти Б клас

9:00 -11:15 – VIII клас

11:25 -13:40 – IX клас

13:50 -16:50 –V Б клас

17:00 -20:00 - VI Б клас