Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Разписание на учебното време

Разписание на учебните часове за 2020 - 2021 учебна годинаВеселина    Семерджиева

Мариана     Начева

понеделник

16:00- 18:00- Втори Д клас

18:00- 20:20- Трети  Г клас


вторник

16:00- 18:00- Първи В клас 

18:00- 20:00- Четвърти Е клас

16:30-19:30 -X клас    

сряда

16:00- 18:00- Четвърти В клас 

18:00- 20:00- Втори Г клас

16:00 – 19:00- V В клас

четвъртък

16:00- 18:20- Трети В клас

18:20- 20:20- Четвърти Д клас

16:00 -19:00 –VII Б клас


петък

16:00- 18:00- Втори В клас

18:00- 20:00- Четвърти Г клас


събота

9:00- 11:00- Първи А клас

11:15- 13:15- Втори А клас

13:30- 15:50- Трети А клас

16:00- 18:00- Четвърти А клас

9:00 -12:00 - V А клас

12:05 -15:05 -VI А клас

15:10 -18:10 –VII А клас

18:15 -20:30 -XI  

18:15 -19:45 - XII клас   

неделя

9:00- 11:00- Първи Б клас

11:10- 13:30- Трети Б клас

13:45- 15:45 – Втори Б клас

16:00- 18:00- Четвърти Б клас

9:00 -11:15 – VIII клас

11:20 -13:35 – IX клас

13:40 -16:40 –V Б клас

16:45 -19:45 - VI Б клас