Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Днес Ви представяме още един повод за гордост и празнуване

05 February 2024, Monday

В близост до нашето училище в Barking  беше открита красива мозайка-картина, която е дело на местна организация и в която нашето българско училище играе много важна роля.


Мозайката изобразява историята на квартала и също така как чужденците, които са се населили през годините, са допринесли за културното развитие на района.


 Вече сме частица от историята на Лондон, макар и много малка. Четири рисунки на наши ученици заемат място в този красив проект.


 Всеки може да види с очите си красивата мозайка - ако излезете от училището през малката врата към Abbey road и веднага в ляво се качите по стълбите, вървите 200-300 метра и ще видите паното на стената на малката къщичка до моста. Галерия