Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Разписание за провеждане на коледните тържества в БГ Школо „ Васил Левски“ Баркинг

12 November 2023, Sunday


Дата/ Ден

Клас/ Класове

Час

Преподаватели

11-ти декември 2023 понеделник

Първи В клас

16:30- 18:00 часа

Жасмина Кунтова

12-ти  декември 2023 вторник

Четвърти В и Седми клас

 ( заедно ) 

16:30-18:00  часа

Веселина Семерджиева и 

Ани Емилова

Трети В клас

18:30- 20:00 часа

Веселина Семерджиева

13-ти декември 2023 сряда

Втори В клас

Втори Г клас

16:00- 17:45 часа

18:00- 19:45 часа

Жасмина Кунтова

14-ти декември 2023 четвъртък

Шести Б клас 

16:30- 18:00 часа

Ани Емилова

Трети Г и  Трети Д  клас 

( заедно ) 

18:30- 20:00 часа

Веселина Семерджиева 

15-ти декември 2023 петък

Пети Б клас

16:30- 18:00 часа

Ани Емилова

16-ти декември 2023 събота

Трети А и Седми А клас 

( заедно )

9:00- 10:30 часа

Веселина Семерджиева и

Мариана Начева

Първи А клас и децата от театралната работилничка

11:00- 12:30 часа

Веселина Семерджиева и 

Дария Йорданова

Втори А и Осми А клас 

( заедно )

13:00- 14:30 часа

Веселина Семерджиева и

Мариана Начева

Десети клас

14:30- 16:00 часа

Мариана Начева

Четвърти А и Девети клас

 ( заедно )

16:30- 18:00 часа

Веселина Семерджиева и

Мариана Начева

17-ти декември 2023 неделя

Първи Б клас

9:30- 11:00 часа

Веселина Семерджиева 

Единайсти и Дванайсти клас 

9:30- 11:00 часа

Мариана Начева

Втори Б и Шести А клас

 ( заедно )

12:00- 13:30 часа

Веселина Семерджиева и

Мариана Начева

Трети Б и Осми Б клас

 ( заедно )

14:00- 15:30 часа

Веселина Семерджиева и

Мариана Начева

Четвърти Б и Пети А клас 

( заедно )

16:00- 17:30 часа

Веселина Семерджиева и

Мариана Начева

 

Галерия