Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Разписание по класове, дни и часове за учебната 2023 - 2024 година

12 September 2023, Tuesday

Първата учебна седмица е от 11.09.23г. до 17.09.23г. Всеки клас започва в посочения в графика ден. 

Първи учебен ден

1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас


 Преподаватели:Веселина  Семерджиева 

                    Жасмина   Живкова

5-ти,6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти клас

  Преподаватели:  Мариана     Начева

                               Ани           Емилова

Понеделник

11.09.2023г.

16:00ч. - 18:00ч. - Първи В клас 

 Ж. Живкова

16:30ч. - 18:00ч. - Онлайн трети клас

В. Семерджиева

18:15ч. - 19:45ч. - Онлайн четвърти клас

В. Семерджиева


Вторник

12.09.2023г.

16:00ч. - 18:00ч. - Четвърти В клас 

 В. Семерджиева

18:00ч. - 20:20ч. - Трети В клас 

 В. Семерджиева

16:30ч. - 19:30ч.- Седми Б клас

Ани Емилова

16:30ч. - 19:10ч.- Онлайн шести клас

М. Начева

Сряда

13.09.2023г.

16:00ч. - 18:00ч. - Втори В клас 

 Ж. Живкова

18:05ч. - 20:00ч. - Втори Г клас 

 Ж. Живкова

16:30ч. - 19:10ч.- Онлайн седми клас

М. Начева

Четвъртък

14.09.2023г.

15:50ч. - 18:10ч. - Трети Г клас 

18:10`. - 20:30ч. - Трети Д клас

 В. Семерджиева

16:30ч. - 19:30ч. - Шести Б клас  

Ани Емилова

16:30ч. - 19:10ч. - Онлайн пети клас

М. Начева

Петък

15.09.2023г.


16:30ч. - 19:30ч. - Пети Б клас  

Ани Емилова

Събота

16.09.2023г.

9:10ч. - 11:30ч. -Трети А клас

11:40ч. - 13:40ч.- Първи А клас

14:00ч. - 16:00ч.- Втори А клас

16:10ч. - 18:10ч.- Четвърти А клас

Всички съботни класове са с преподавател В. Семерджиева

9:00ч. -12:00ч. - Седми А клас 

12:05ч. -14:20ч. - Осми А клас 

14:30ч. -16:00ч. - Десети  клас 

16:05ч. -18:20ч. - Девети клас 

Всички съботни класове са с преподавател М. Начева

Неделя

17.09.2023г.

9:10ч. - 11:10ч.- Първи Б клас

11:30ч. - 13:30ч.- Втори Б клас

13:40ч. - 16:00ч.- Трети Б клас  

16:15ч. - 18:15ч.- Четвърти Б клас

Всички неделни класове са с преподавател В. Семерджиева

9:00ч. -10:30ч. - Единадесети клас 

10:35ч. -12:05ч. - Дванадесети клас 

12:10ч. -15:10ч. - Шести А клас

15:15ч. -18:15ч. - Пети А клас

18:20ч. - 20:35ч. -Осми Б клас

Всички неделни класове са с преподавател М. Начева