Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Относно края на учебната година

09 June 2023, Friday

Уважаеми родители,

Скоро ще настъпи края на учебната година.

За Вас сме подготвили вълнуващи тържества, които ще се състоят в седмицата 11- 16 юли 2023г. със следния график:

11/07/2023- Вторник: Трети В и Шести В- от 16:30 часа

                                      Втори В клас- от 18:30 часа

13/07/2023- Четвъртък: Четвърти Г и Пети Б- от 16:30 часа

                                         Втори Г клас- от 18:30 

14/07/2023- Петък: Четвърти В клас- от 16:30 часа 

15/07/2023- Събота: Втори А и Шести А- от 9:30 часа

                                   Първи А клас- от 11:30 часа

                                   Трети А и Седми А- от 13:40 часа

                                   Четвърти А и Осми клас- от 16:30 часа

16/07/2013- Неделя: Първи Б клас- от 9:30 часа

                                   Втори Б клас- от 11:30 часа

                                    Трети Б и Пети А- от 13:30 часа

                                    Четвърти Б и Седми Б- от 16:15 часа

В края на всяко тържество се приготвя  почерпка за децата, организирана от родителите. 

За списък на класа, идеи и съдействие може да се обърнете към учителите.

Очакваме Ви с нетърпение J