Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Първа учебна седмица за 2022/2023 учебна година

12 September 2022, Monday

Първи учебен ден 

Начален курс с преподаватели: 

Веселина Семерджиева 

и Жасмина Живкова

Горен курс с преподавател Мариана Начева

Понеделник

12.09.2022г.

16:15ч. - 17:45ч. - онлайн Втори клас 

18:00ч. - 19:30ч. - онлайн Трети клас 

 

16:30ч. - 19:00ч.- онлайн Пети В клас

Вторник

13.09.2022г.

16:00ч. - 18:20ч. - Трети  В клас - 

18:20ч. - 20:20ч. - Втори  В клас


16:30ч. -19:30ч. - Шести  Б  клас

Сряда

14.09.2022г.

16:00ч. - 18:00ч. - Първи В клас с Жасмина Живкова

18:05ч. - 20:00ч. - Първи Г клас с Жасмина Живкова


16:30ч. - 19:30ч.

онлайн  Шести  В  клас

Четвъртък

15.09.2022г.

16:00ч. - 18:00ч. - Четвърти Г клас

18:00ч. - 20:00ч. Втори  Г клас


16:30ч. - 19:30ч. - Пети Б клас

Петък

16.09.2022г.

16:00ч. - 18:00ч. - Четвърти  В клас

18:15ч. - 19:45ч. - онлайн Четвърти клас


 

 

Събота

17.09.2022г.

09:10ч. - 11:10ч. - Втори А клас

11:30ч. - 13:30ч. - Първи А клас

13:40ч. - 16:00ч. - Трети А клас

16:15ч. - 18:15ч. - Четвърти А клас      

              

09:00ч. -12:00ч. - Шести А

12:05ч. -13:35ч. - Девети клас

13:40ч. -16:40ч. - Седми А клас

16:45ч. -19:00ч. - Осми клас

Неделя

18.09.2022г.

09:10ч. - 11:10ч. - Първи Б клас

11:30ч. - 13:30ч. - Втори Б клас

13:40ч. - 16:00ч. - Трети  Б клас

16:15ч. - 18:15ч. - Четвърти Б клас


09:00ч. -11:15ч. - Десети клас

11:20ч. -12:50ч. - Единадесети  клас

13:00ч. -16:00ч. - Пети А клас

16:10ч. -19:10ч. - Седми  Б  клас