Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Част от рисунките и писмата до Левски на учениците от БГ школо ,, В. Левски” Баркинг

19 February 2022, Saturday

Когато децата изразяват своите чувства и емоции по този начин - ние няма какво да добавим.

Галерия