Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Февруарска ваканция

10 February 2022, Thursday

Февруарска ваканция - от 14/02/2022г.  до 20/02/2022г. включително

Всички ученици от БГ школо ,,В. Левски'' ще са във вакация през посочения период.
Отнася се за всички учебни занимания и извънкласни форми също.