Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Ваканция Ваканция

28 May 2021, Friday

 Всички ученици са в междусрочна ваканция от 31.05.2021г.  до 6.06.2021г. включително.

Желаем Ви прекрасни моменти.
До скоро.