Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Онлайн дистанционно обучение от 4.01.2021г

03 January 2021, Sunday

Уважаеми родители,

Честита да е новата 2021 година!

Нека бъде здрава и успешна, с по- малко ограничения и повече поводи за радост и усмивки!

Във връзка с последните препоръки отнасящи се до нашия район Ви информираме за начина на работа на БГ школо ,,В. Левски’’ от 4.01.2021г.

Как ще учим от 04.01.2021 година?- ОНЛАЙН - 100% дистанционна форма на обучение

До кога ще учим онлайн?- До следваща информация

Кои класове ще учат онлайн?- Всички от 1 до 12 клас

Какъв е графикът на онлайн уроците?- Почти същия като при присъствено обучение. График и линк към Zoom класните стаи ще  получите от Вашите преподаватели и също може да ги видите тук. 

Информация за ученици от 1-ви до 4-ти клас 

Информация за ученици от 5-ти до 12-ти клас

Извънкласната форма Клуб „ Хитър Петър“ ще се провежда ли? Тя е активна  само когато занятията са присъствени и в нея е добре да се включват децата, които по някаква причина са отсъствали от училище.

Очакваме  с нетърпение бъдещите ни срещи!

Екипът на БГ Школо „ Васил Левски“ Баркинг