Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

От нищо майсторим НЕЩО

13 February 2020, Thursday

Участниците в нашите артистични клубове винаги са подготвени за празниците. Винаги нещо майсторят, винаги са целите в лепило, боя, листа, кестени, лентички или шишарки. Но и винаги са усмихнати. Целта на нашите клубове, освен да възпитава отношение към красивото, е да провокира децата да разговорят на различни от ежедневните теми. Да излязат от тяхната комфортна зона, да учат нови термини и да умеят да изразяват себе си чрез изкуство и думи също. Най-скъпия подарък е този изработен собственоръчно от децата ни. С много любов.

Галерия