Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Изложба ''Българска възрожденска къща''

28 October 2019, Monday

Изложба 

''Българска възрожденска къща'' 

Авторски модели на ученици от 6-ти клас

2018-2019  и  2019-2020 учебна година

Галерия