Първата учебна седмица е от 6.09.2021г. до 12.09.2021г. Всеки клас започва в посочения в графика ден: