Заплащане на такса

Училищната такса може да платите чрез банков трансфер по сметката на училището:
Sort code: 30-92-93
Account: 68297860
Name: Harlow

или да заплатите чрез картово плащане.
Моля, попълнете нужната информация.

* Имена на ученика:
* Email на родител:
Клас:
* Училище: Harlow
* Сума: