Заниманията се провеждат всяка събота и неделя със следния график:

СЪБОТА

10:00 - 12:00 часа - Първи клас

12:10 - 14:20 часа - Пети и Шести клас

НЕДЕЛЯ

10:00 - 12:00 часа - Втори клас

12:10 - 14:30 часа - Трети клас

14:40 - 16:40 часа - Четвърти клас

Първи учебен ден - 07.09.2024