Българско школо "Розова долина", Лондон
171 Park Lane, N17 0HJ

Проекти на ученици от 7-ми и 8-ми клас

19 May 2019, Sunday

В часовете по география учениците от 7 и 8 клас на Българско школо "Розова долина" изследваха подробно географските особености на България и ги представиха пред съучениците си. Електронната версия се оказа предпочитаният вариант на представяне, но имаше и ученици, които заложиха на представяне с плакати и устни описания, което предполага добра предварителна подготовка. Всички проявиха усърдие и мотивация и показаха, че могат да използват съвременните електронните устройства, за да се доближат до България и нейните великолепни природни дадености.

    Учениците изследваха шестте природни области, на които е разделена България и проучиха границите им, особеностите на релефа и климата, откриха реките, които преминават през България, растенията и животните, които се срещат там, полезните изкопаеми, които предполагат стопанските дейности, с които ще се занимава населението в отделните райони на България, но най-вече откриха невероятните и обаятелни природни забележителности, които събудиха интереса и любопитството на българчетата, родени далече от родината, да продължават да я опознават и създават връзки с корените си. 

Днес Ви представяме проектите на Джемиле и Константин 


    Гордеем се с постиженията на децата и благодарим за подкрепата на всички родители.