Българско школо "Розова долина", Лондон
Aylward Academy, 1 Windmill Road, N18 1NB

Заниманията на 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми клас ще се провеждат в

The Selby centre, Selby Rd, Tottenham, London N17 8JL

със следния график:


Понеделник:

5-ти клас - от 16:30ч. до 19:40ч.Вторник:

7-ми клас - от 16:00ч. до 19:00ч.Сряда:

6-ти клас - от 16:30ч до 19:40ч.Четвъртък:

8-ми клас - от 17:00ч. до 18:30ч.


Седмицата от 22.10.2018г до 28.10.2018г. е неучебна за учениците от 5-ти, 6-ти, 7-ми и 8-ми клас. септември

октомври

ноември

декември

п

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

 24

в

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

с

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

ч

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

п

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

с

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

н

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30