Българско школо "Розова долина", Лондон
171 Park Lane, N17 0HJ

Кои сме ние и какво да очаквате от нас?

- Първият звънец в Българско школо "Розова долина" удари през 2010г, като в началото започнахме с 20 деца, а днес в нашите две училища се обучават над 650 българчета.

- Българско школо "Розова долина" е вписано в "Списък на българските неделни училища в чужбина", утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката.   

- Училището е лицензирано и отличено от МОН като едно от най-добрите български училища в чужбина.

- Работим по програми и учебници одобрени и препоръчани от МОН.

- Училището се подпомага и регулира от МОН чрез ПМС No 90/29.05.2018 г.  ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА.

- В края на учебната година, всеки ученик, посещавал редовно учебните занятия, получава свидетелство за завършени брой учебни часове по изучаваните предмети за съответен клас. Копие от свидетелството се предоставя и на МОН.

- Нашите учители са дипломирани педагози с опит в сферата на образованието.

- При нас децата учат български език и литература, история и география на България по програми и учебници, одобрени от МОН. Учебниците и учебните тетрадки се подсигуряват от училището. Моля, обърнете внимание, че всички учебници се предоставят за ползване, но в края на учебната година е необходимо да бъдат върнати. Учениците от 1-ви клас не връщат учебниците, тъй като се работи върху тях.

- Освен да учим, ние обичаме и да се забавляваме. Отбелязваме всички български празници по наш си, специален начин. Каним много гости - пътуващи театри, преподаватели по танци, йога и много артисти;

- Организираме работилнички за всеки български празник;

- Използваме много и различни подходи, за да направим учебния час и процес максимално информативен и интересен.

Ние разчитаме на Вашата подкрепа. Тя е изключително важна не само за нас, а основно за Вашето дете. Насърчавайте го, помагайте му, радвайте се заедно с него дори и на най-малкия успех. То има нужда от това. Успехът на Вашето дете зависи от:

- редовното посещение на учебните занятия

- редовно писане на домашната работа

- интересът и подкрепата от ваша страна

Ако имате нужда от допълнителна информация или консултация, моля пишете ни на e-mail:  rozovadolina.london@gmail.com