Българско школо "Розова долина", Лондон
171 Park Lane, N17 0HJ

Домашна работа

Домашна за седмицата по класове
2025/16 - 1Б
2025/15 - 1Б
2025/15 - Пети клас
2025/15 - 2Б
2025/15 - Четвърти клас
2025/15 - Първи В клас
2025/15 - Първи А клас
2025/15 - 2А и В
2025/15 - Трети клас
2025/15 - Осми клас
2025/15 - Седми клас
2025/15 - Шести клас
2025/15 - 3 Г
2025/15 - 3 Б и В
2025/13 - 2А и В
2024/21 - Първи Б клас
2024/20 - 1Б
2024/20 - Пети клас
2024/20 - Първи В клас
2024/20 - Четвърти клас
2024/20 - 2Б
2024/20 - 3 Г
2024/20 - Осми клас
2024/20 - Шести клас
2024/20 - Седми клас
2024/20 - Първи А клас
2024/20 - 2А и В
2024/20 - Трети клас
2024/20 - 3 Б и В
2024/19 - 1Б
2024/19 - Първи В клас
2024/19 - Четвърти клас
2024/19 - Осми клас
2024/19 - Седми клас
2024/19 - Шести клас
2024/19 - 3 Г
2024/19 - 2Б
2024/19 - 3 Б и В
2024/19 - Първи А клас
2024/19 - 2А и В
2024/19 - Трети клас
2024/19 - Пети клас
2024/18 - 1Б
2024/18 - Пети клас
2024/18 - Първи В клас
2024/18 - 2Б
2024/18 - Четвърти клас
2024/18 - 3 Г
2024/18 - Шести клас
2024/18 - Първи А клас
2024/18 - 2А и В
2024/18 - Седми клас
2024/18 - Осми клас
2024/18 - 3 Б и В
2024/18 - Трети клас
2024/17 - 1Б
2024/17 - Пети клас
2024/17 - 2Б
2024/17 - Първи В клас
2024/17 - Четвърти клас
2024/17 - Първи А клас
2024/17 - 2А и В
2024/17 - Трети клас
2024/17 - Осми клас
2024/17 - Седми клас
2024/17 - Шести клас
2024/17 - 3 Г
2024/17 - 3 Б и В
2024/16 - Пети клас
2024/16 - 2Б
2024/16 - Първи В клас
2024/16 - Четвърти клас
2024/16 - Първи А клас
2024/16 - 2А и В
2024/16 - Трети клас
2024/16 - Седми клас
2024/16 - Шести клас
2024/16 - 3 Г
2024/16 - 3 Б и В
2024/14 - 1Б
2024/14 - 2Б
2024/14 - Пети клас
2024/14 - Осми клас
2024/14 - Седми клас
2024/14 - Шести клас
2024/14 - 3 Г
2024/14 - 3 Б и В
2024/13 - 1Б
2024/13 - Пети клас
2024/13 - Първи В клас
2024/13 - 2Б
2024/13 - 3 Г
2024/13 - Шести клас
2024/13 - Седми клас
2024/13 - 3 Б и В
2024/13 - Четвърти клас
2024/13 - Първи А клас
2024/13 - Трети клас
2024/12 - 1Б
2024/12 - Първи В клас
2024/12 - Четвърти клас
2024/12 - 2Б
2024/12 - Пети клас
2024/12 - 3 Г
2024/12 - Първи А клас
2024/12 - 2А и В
2024/12 - Трети клас
2024/12 - Седми клас
2024/12 - Шести клас
2024/12 - 3 Б и В
2024/11 - 1Б
2024/11 - Пети клас
2024/11 - 2Б
2024/11 - Първи В клас
2024/11 - Четвърти клас
2024/11 - Осми клас
2024/11 - Седми клас
2024/11 - Шести клас
2024/11 - 3 Г
2024/11 - Първи А клас
2024/11 - 2А и В
2024/11 - Трети клас
2024/11 - 3 Б и В
2024/10 - Пети клас
2024/10 - Първи В клас
2024/10 - Четвърти клас
2024/10 - Осми клас
2024/10 - Шести клас
2024/10 - 3 Г
2024/10 - 2Б
2024/10 - Първи А клас
2024/10 - 2А и В
2024/10 - Трети клас
2024/10 - Седми клас
2024/10 - 3 Б и В
2024/10 - 1Б
2024/09 - 1Б
2024/09 - Пети клас
2024/09 - 2Б
2024/09 - Първи В клас
2024/09 - Четвърти клас
2024/09 - Първи А клас
2024/09 - 2А и В
2024/09 - Трети клас
2024/09 - Осми клас
2024/09 - Седми клас
2024/09 - Шести клас
2024/09 - 3 Г
2024/09 - 3 Б и В
2024/08 - 1Б
2024/08 - Пети клас
2024/08 - Първи В клас
2024/08 - Четвърти клас
2024/08 - Първи А клас
2024/08 - 2А и В
2024/08 - Трети клас
2024/08 - 2Б
2024/08 - 3 Б и В
2024/08 - 3 Г
2024/08 - Шести клас
2024/08 - Седми клас
2024/08 - Осми клас
2024/08 - Девети клас
2024/07 - 1Б
2024/07 - Първи В клас
2024/07 - Първи А клас
2024/07 - 2А и В
2024/07 - Трети клас
2024/07 - Осми клас
2024/07 - Седми клас
2024/07 - Шести клас
2024/07 - Пети клас
2024/07 - 3 Г
2024/07 - 3 Б и В
2024/07 - 2Б
2024/07 - Четвърти клас
2024/06 - 1Б
2024/06 - Пети клас
2024/06 - Първи В клас
2024/06 - 2Б
2024/06 - Осми клас
2024/06 - Първи А клас
2024/06 - 2А и В
2024/06 - Трети клас
2024/06 - Осми клас
2024/06 - Седми клас
2024/06 - Шести клас
2024/06 - 3 Б и В
2024/06 - 3 Г
2024/06 - Четвърти клас
2024/06 - 2Б
2024/05 - Първи Б клас
2024/05 - Първи В клас
2024/05 - Пети клас
2024/05 - Осми клас
2024/05 - Седми клас
2024/05 - Шести клас
2024/05 - 3 Г
2024/05 - 3 Б и В
2024/05 - Първи А клас
2024/05 - 2А и В
2024/05 - Трети клас
2024/05 - 2Б
2024/05 - Четвърти клас
2024/04 - Пети клас
2024/04 - Втори А клас
2024/04 - Втори Г клас
2024/04 - Трети клас
2024/04 - Първи А клас
2024/04 - Осми клас
2024/04 - Седми клас
2024/04 - Шести клас
2024/04 - 3 Г
2024/04 - 3 Б и В
2024/04 - Четвърти клас
2024/03 - Първи Б клас
2024/03 - Пети клас
2024/03 - Втори А клас
2024/03 - Втори Б / В клас
2024/03 - Първи А клас
2024/03 - Трети клас
2024/03 - Шести клас
2024/03 - Седми клас
2024/03 - Осми клас
2024/03 - Първи Б клас
2024/03 - Четвърти клас
2024/03 - 3 Г
2024/02 - Първи А клас
2024/02 - Втори А клас
2024/02 - Осми клас
2024/02 - Седми клас
2024/02 - Шести клас
2024/02 - Пети клас
2024/02 - Втори Б / В клас