Българско школо "Розова долина", Лондон
Aylward Academy, 1 Windmill Road, N18 1NB

Почетно отличие Неофит Рилски

23 May 2013, Thursday

Удостоява се Милена Кръстева Везенкова - директор на Българско школо ,,Васил Левски'' и Българско школо ,,Розова долина'' за дългогодишна цялостна трудова дейност в системата на народната просвета.