Българско школо "Розова долина", Лондон
171 Park Lane, N17 0HJ

Нова учебна година. Нова класна стая. Нов късмет.

21 September 2018, Friday

Първи учебен ден на начален курс в новата ни класна стая. 
Aylward Academy, 1 Windmill Road, N18 1NB
Отново сме заедно. Новата ни класна стая е чудесна. Новата ни учителка също. Лятото и безгрижните дни свършиха.
Време е за учене, но при нас винаги намираме време и за весели игри. 

Галерия