Българско школо "Розова долина", Лондон
171 Park Lane, N17 0HJ

Заплащане на такса

Училищната такса може да платите чрез банков трансфер по сметката на училището:
Sort code: 30-92-93
Account: 68297860
Name: ROZOVA DOLINA

или да заплатите чрез картово плащане.

Таксите за настоящи и нови ученици с включени административна такса и отстъпки може да видите в таблицата:

Годишна такса 2022/2023
такса за 1 ученик общо за годината
Настоящ ученик £220/ученик годишна такса £220
Новозаписан ученик £220 + £60/ученик годишна + административна такса £280
 
Настоящи ученици от 1 семейство £200/ученик годишна такса £200
Новозаписани ученици от 1 семейство £200 + £60/ученик годишна + административна такса £260
 
Настоящ ученик +
новозаписан ученик от 1 семейство
£200/настоящ ученик год. такса £200
£200 + £60/новозаписан ученик годишна + административна такса £260

Моля, попълнете нужната информация.

* Имена на ученика:
* Email на родител:
Клас:
* Училище: Розова Долина
* Сума: