Заниманията се провеждат всяка неделя със следния график:

10:00 - 12:00 часа - Първи клас

12:10 - 14:10 часа - Втори клас

14:20 - 16:40 часа - Трети клас

16:50 - 19:00 часа - Четвърти и Пети клас

Първи учебен ден - 10.09.2023г.