Ново училище

01 January 1970, Thursday

Българско школо ,,Васил Левски е на нов адрес : Unit 2 New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ. Винаги сте добре дошли. Място за учене, срещи и забави. От 2009 година до днес това е трета сграда в която училището се помещава. Причините са различни. Най-вече, че растем и ни става тясно. Но също така и по независещи от нас причини. На мястото на последното ни училище ще бъде построен жилищен комплекс и ни беше нужен нов дом. ,,Всяко зло за добро’' са казали старите хора. Настоящата ни сграда е по-хубава, по-нова и по-голяма. Но…. не мястото, а хората са важни. В нашия случай - малките хора, най-най-важните хора.


Галерия