Модели на качествено изучаване на българския език в чужбина

24 April 2014, Thursday

25-27 Април 2014 - „Модели на качествено изучаване на българския език в чужбина”
Екипа на Българско школо участва в ежегодната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която тази година се състоя  във Виена. Тема на срещата бе „Модели на качествено изучаване на българския език в чужбина”.
Стандартизиране на българския език спрямо европейската езикова рамка, въвеждане на адаптирани учебници и програми за изучаване на български език в чужбина, възможност за полагане на матура и на ученици, които живеят и учат в страни от Европейския съюз. Това бяха основните проблеми, които дискутираха учители от 179 училища зад граница заедно с представители на Министерство на образованието и науката и екпсерти от Агенцията за българите в чужбина. 
Показани бяха добри практики в преподаването на български уроци в чужбина. Нашите преподаватели имаха възможност да се срещнат и обменят опит  с колеги от цял свят, което неизменно ще доведе до въвеждане на нови, още по-добри практики, в преподаването им.