Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Учебен календар - БГ Школо „ Васил Левски“ Баркинг


Февруарска междусрочна ваканция - от 18.02.2019г. до 24.02.2019г. включително


Великденска ваканция - от 15.04.2019г. до 28.04.2019г. включително


Междусрочна ваканция - от 27.05.2019г. до 02.06.2019г. включително


Учебната година ще завърши на 12.07.2019г.