Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Учебен календар - БГ Школо „ Васил Левски“ Баркинг

Учебните дни са отбелязани с черен цвят.

НЕучебните дни са отбелязани с червен цвят.

ноември

декември

януари

29

5

12

19

26

3

10

17

 24

31

7

14

21

28

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

 11

18

25

1

3

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

2

4

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

3