Българско школо "Розова долина", Лондон
171 Park Lane, N17 0HJ

Първата учебна седмица е от 6.09.2021г. до 12.09.2021г. Всеки клас започва в посочения в графика ден:

Понеделник:     8 клас – от 17:00 до 19:00ч.            

Вторник:            10/11 клас – от 16:50 до 19:30ч.    

 Сряда :               9/10 клас – от 16:30 до 19:45ч.     

 Четвъртък:       11/12 клас – от 16:50 до 19:30ч.    

Петък:                2-ри  клас – от 16:30 до 18:30ч.     

                             6-ти клас – от 16:30 до 19:45ч.      

 

Събота:               1А клас – от 9:20 до 11:20ч.           

                             3А клас – от 11:30 до 14:00ч.         

                             3Б клас -  от 14:10 – 16:40ч.           

     4 клас – от 9:30 до 12:10ч.              

                             5 клас – от 12:20 до 15:40ч.            

                             7 клас – от 15:50 до 19:10ч.             

     

Неделя                клас – от 10:00 до 12:00ч.            

    1Б клас - от 12:10 до 14:10ч.           

     клас – от 14:20 до 16:20 ч.