Българско школо "Розова долина", Лондон
171 Park Lane, N17 0HJ

Първата учебна седмица е от 6.09.2021г. до 12.09.2021г. Всеки клас започва в посочения в графика ден:

Понеделник:     8 клас – от 17:00 до 19:00ч.            Започват на 6.09.21г

Вторник:            10/11 клас – от 16:50 до 19:30ч.    Започват на 7.09.21г.

 Сряда :               9/10 клас – от 16:30 до 19:45ч.     Започват на 8.09.21г.

 Четвъртък:       1А клас – от 16:30 до 18:30 ч.       Започват на 9.09.21г.

                             11/12 клас – от 16:50 до 19:30ч.    Започват на 9.09.21г.

Петък:                2-ри  клас – от 16:30 до 18:30ч.     Започват на 10.0921г.

                             6-ти клас – от 16:30 до 19:45ч.      Започват на 10.09.21г.

 

Събота:               1В клас – от 9:20 до 11:20ч.           Започват на 11.09.21г.

                             3А клас – от 11:30 до 14:00ч.         Започват на 11.09.21г.

                             3Б клас -  от 14:10 – 16:40ч.           Започват на 11.09.21г.

     4 клас – от 9:30 до 12:10ч.              Започват на 11.09.21г.

                             5 клас – от 12:20 до 15:40ч.            Започват на 11.09.21г.

                            7 клас – от 15:50 до 19:10ч.             Започват на 11.09.21г.

     

Неделя               2Б клас – от 9:40 до 11:40ч.            Започват на 12.09.21г.

    Подг. група  - от 11:50 до 13:50 ч. Започват на 12.09.21г.

                             – от 14:00 до 16:00 ч.                  Започват на 12.09.21г.