Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ.

Демокрит е казал: Истинското знание не е вродено, то се придобива.

01 October 2018, Monday

Българско школо ,,Васил Левски''
Unit 2, New England industrial estate, Gascoigne road, Barking IG11 7NZ
Училището е регистрирано под № 16 в списъка на бългaрските неделни училища в чужбина за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № РД 09-469/22.03.2018 г. на министъра на образованието и науката.
За контакт с нас, моля звънете на тел. 07852125275.
Image may contain: text
Image may contain: people sitting, table and indoor
Image may contain: people sitting, table and indoor
Image may contain: indoor