БЪЛГАРСКО ШКОЛО "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" БАРКИНГ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Unit 2, New England Industrial Estate, Gascoigne Road, Barking, Essex IG11 7NZ /над българския магазин/.

ЗА нас. Кои сме ние?

- Първият звънец в Българско школо "Васил Левски" удари на 18 Януари 2009г, като в началото започнахме с 20 деца, а днес в нашите две училища се обучават над 500 българчета.

- Българско школо "Васил Левски" е вписано в "Списък на българските неделни училища в чужбина", утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката. За учебната 2017/18 година е вписано под номер 15 в регистъра на неделните училища.

- Училището е лицензирано и отличено от МОН като едно от най-добрите български училища в чужбина.

- Работим по програми и учебници одобрени и препоръчани от МОН.

- Училището се подпомага и регулира от МОН чрез ПМС № 334 ЗА БЪЛГАРСКИТЕ НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА.

- В края на учебната година, всеки ученик посещавал редовно учебните занятия, получава свидетелство за завършени брой учебни часове по изучаваните предмети за съответен клас. Копие от свидетелството се предоставя и на МОН.

- Нашите учители са дипломирани педагози с опит в сферата на образованието.

Какво да очаквате от нас?

- Нашите училища са отворени за всяко семейство, което е взело важното решение, че българският език и България винаги ще бъдат част от него.

- Ние казваме ДА на всяко дете.

- ДА. Има място за всички Вас - от предучилищна възраст до 11-ти клас.

- Да. Вие, децата, сте най-важни за нас.

- При нас ще учите Български език и Литература и История и География в частта си за България. Ще учите точно колкото е нужно и каквото е нужно, за да умеете да говорите, четете и пишете на български. Ще научите много за България и ще намерите приятели за цял живот.

- Освен да учим, ние обичаме и да се забавляваме. Отбелязваме всички български празници по наш си, специален начин.

- Използваме много и различни подходи, за да направим учебния час максимално информативен и интересен.

Как се става наш ученик?

- Никога не е късно Вашето дете да започне училище при нас.

- Нужно е само да попълните нашата електронна Форма за записване на нов ученик

- При започване на учебната година всички нови ученици трябва да представят копие на акт за раждане и да попълнят и подпишат молба и на хартиен носител.

- Таксата за учебната 2017/18 година e £170 и включва учебници, учебни тетрадки,помагала и седмичен безплатен клуб по народни танци по желание . Плаща се еднократно в началото на учебната година. Сумата не се връща при евентуално отписване от училище.

- Ученици, идващи от друго българско училище / България или чужбина/, могат да започнат по всяко време на учебната година след представяне на документ от съответното училище.

ВАЖНО!!! Уважаеми родители, попълвайки формата за записване на ученик, Вие  записвате детето си в нашето училище и то автоматично  бива  прието. Моля, не очаквайте обаждане или друг вид  потвърждение от наша страна. Заповядайте на първия учебен ден.

Кога?

Новата учебна 2017/2018 година в Българско школо "Васил Левски" Баркинг, Лондон ще стартира на 14-ти, 15-ти и 16-ти септември 2017г. , като всеки клас започва на деня в който има учебни занимания по график. Календар.

График за провеждане на учебните занимания за учебната 2017/18 година

Ден От (час) До (час) Класна стая
Четвъртък Предучилищна група ( 6 годишни) 16.00 17.45 1
Втори В клас 18.00 20.00 1
Петък Първи В клас 16.00 18.00 1
Първи Г клас 18.00 20.00 1
Събота Втори А клас 09.00 11.00 1
Пети А клас 09.00 12.45 2
Първи А клас 11.15 13.30 1
Седми клас 12.50 15.50 2
Трети А клас 13.45 16.20 1
Десети клас 16.00 19.40 2
Единадесети клас 16.00 19.40 2
Четвърти А клас 16.30 19.10 1
Неделя Първи Б клас 09.00 11.15 1
Пети Б клас 09.00 12.45 2
Втори Б клас 11.30 13.30 1
Шести клас 12.50 16.35 2
Трети Б клас 13.45 16.20 1
Осми клас 16.40 18.10 2
Четвърти Б клас 16.30 19.10 1
Девети клас 18.15 19.45 2

Заповядайте на първия учебен ден заедно с Вашето дете. Тогава ще се запознаем лично и ще имате възможност да разгледате училището.

Когато идва на училище, детето е необходимо да носи:

 1. 2-3 броя моливи и 1 химикал
 2. Гума
 3. Цветни моливи (подострени)
 4. Учебници
 5. Учебните тетрадки
 6. Допълнителна тетрадка за писане (не важи за предучилищна група)
 7. Сухо лепило
 8. Папка, в която да поставяме допълнителните материали

Учебниците и учебните тетрадки ще бъдат осигурени от училището. Моля, отбележете, че всички учебници се предоставят за ползване от децата безплатно, но в края на учебната година е необходимо да бъдат върнати в добър вид. Това не важи за предучилищна група и първи клас - техните учебници не се връщат, защото се пише в тях.

Вашата подкрепа е изключително важна не само за нас, а основно за Вашето дете. Насърчавайте го, помагайте му, радвайте се заедно с него дори и на най-малкия успех. То има нужда от това.

Успехът на Вашето дете зависи от:

 • редовното посещение на учебните занятия;
 • редовно писане на домашната работа;
 • интересът и подкрепата от ваша страна;

Справка за домашната работа можете да правите на нашия сайт.

На добър час през новата учебна година!

За информация и допълнителни въпроси:
milenavezenkova@gmail.com или vesgeomit@abv.bg

Милена Везенкова /директор/ Моб: 07852125275

Произведено в London, с любов към България!