Българско школо "Розова долина", Лондон
Aylward Academy, 1 Windmill Road, N18 1NB

Календар 2018/19 - 1- ви срок за учебните дни на учениците от горен курс / 5-ти до 8-ми клас /

Учебните дни са отбелязани с черен цвят.
НЕучебните дни са с червен цвят.


септември

октомври

ноември

декември

п

10

17

24

1

8

15

22

29

5

12

19

26

3

10

17

 24

в

11

18

25

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

с

12

19

26

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

ч

13

20

27

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

п

14

21

28

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

с

15

22

29

6

13

20

27

3

10

17

24

1

8

15

22

29

н

16

23

30

7

14

21

28

4

11

18

25

2

9

16

23

30