Българско школо "Розова долина", Лондон
171 Park Lane, N17 0HJ

Първата учебна седмица е от 05.09.2022г. до 11.09.2022г. Всеки клас започва в посочения в графика ден:

Ден Клас Първи учебен ден: 


Понеделник:      9 клас – от 17:00 до 19:00ч.  05.09.2022

Вторник:            8 клас – от 16:30 до 18:30ч.  06.09.2022

Сряда :               11/12 клас – от 16:50 до 19:30ч.   07.09.2022

Четвъртък:        1Б клас(БЕЧ* големи) от 16:30 – 18:30 08.09.2022

Петък:                3-ти клас – от 16:30 до 19:00ч.  09.09.2022

                             7-ти клас – от 16:30 до 19:45ч.      09.09.2022

Събота:              2А клас – от 9:20 до 11:20ч. 10.09.2022

                            1А клас – от 11:30 до 13:30ч.  10.09.2022

                            4 клас -  от 13:40 – 16:00ч. 10.09.2022

 1в(БЕЧ* малки) клас – от 9:30 до 11:30ч. 10.09.2022      

                            5 клас – от 11:40 до 15:10ч. 10.09.2022  

                            6 клас – от 15:20 до 18:35ч. 10.09.2022

Неделя               2в клас – от 10:00 до 12:00ч 11.09.2022

                            2Б клас - от 12:10 до 14:10 ч.     11.09.2022


*БЕЧ – Български език като чужд. Заниманията са подходящи за деца, които не говорят и не разбират добре български език.